کاشت ريش و کاشت سبيل

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


مزيت هاي کاشت ريش و کاشت سبيل


مزيت هاي کاشت ريش و کاشت سبيل

مزيت هاي کاشت ريش و کاشت سبيلکاشت ريش


مزيت هاي کاشت ريش و کاشت سبيل يکي از اصلي ترين مزيت هاي کاشت ريش و سبيل که مردان به آن مبادرت مي نمايند جذابيت و زيبايي ظاهري است. هر شخصي مي خواهد که ظاهر زيبا و جذاب‌ داشته باشد. پيوند يک ريش مناسب سبب پديد آمدن يک خط ريش مرتب و تميز مي گردد و با ظاهر جذاب و مردانه ، زيبايي چهره اش نير بيشتر مي شود. اجراي اين عمل برتري هاي ديگري هم دار به عنوان مثال اگر در صورت شما جاي سوختگي يا لکه‌هايي موجود باشد، مي‌توان آنها را در زير ريش مخفي نمود.


مو هاي کاشت ريش و سبيل


موهايي که براي کاشت به کار مي رود، از پوست سر برداشته مي شود که غالبانظير مو هاي صورت رشد مي نمايند و مي توان آن ها را اصلاح نمود. در برخي موردها، شبيه ترين مو به مو هاي ريش يا سبيل را مي توان در کنار سر و يا در پشت آن يافت. بعد از اجراي کاشت مو، اين مو ها هميشگي مي مانند. براي داشتن ظاهري نرمال، در هر کاشت يک و يا دو پياز مو را پيوند مي زنند که به مو هاي طبيعي خود شخص وابسته است. از ساير کارهايي که براي حفظ ظاهر نرمال مو ها صورت مي پذيرد مي توان به گذاشتن با دقت کاشت موها با انحناي درست، پيوند همه پياز ها در برش هاي ظريف براي جلوگيري از ايجاد شدن جاي زخم و همينطور پخش کردن مو هاي خاکستري در ناحيه هاي کاشته شده ، اشاره نمود. توجه نماييد که بعد از اجراي اين عمل، موهاي کاشته شده را نمي توان براي کاشت دوباره به کار برد و اگر شخص در آينده گرفتار طاسي مردانه شود، مو هاي کم تري توانايي کاشت دارند.


منبع: کاشت مو iranhair.net


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها